STUDENTS/LEARNERS

NOW IS THE TIME

THE FIRST HALF OF THE YEAR IS COMPLETED

DON’T MISS THIS OPPORTUNITY TO EQUIP YOURSELF WITH THE WHOLE TRUTH.
DIE EERSTE HELFTE VAN DIE JAAR IS VERBY.

NOU IS DIE TYD OM JOU MET DIE VOLLE WAARHEID TE BEKWAAM

Organigram

Welcome to Bet-el Bible College.

 

Welkom by Bet-el Bybelkollege.

Information.

COUNSELOR:

Ps: M.J.J Wessels

RECTOR:

Ps: J. Meyer

PRINCIPAL:

Ps: E. Peters

Meet our Team.

Etienne Peters
Principle

etienne.peters@bet-elcollege.org

Tiaan Steynberg
Academic Advisor

tiaan.steynberg@bet-elcollege.org

Paul Du Plessis
Finances

paul.duplessis@bet-elcollege.org