STUDENTS/LEARNERS

NOW IS THE TIME

DON’T MISS THIS OPPORTUNITY TO EQUIPPED YOURSELF WITH THE WHOLE TRUTH.
NOU IS DIE TYD OM JOU MET DIE VOLLE WAARHEID TE BEKWAAM

Organigram

Welcome to Bet-el Bible College.

 

Welkom by Bet-el Bybelkollege.

Information.

COUNSELOR:

Ps: M.J.J Wessels

RECTOR:

Ps: J. Meyer

PRINCIPAL:

Ps: E. Peters

Meet our Team.

Etienne Peters
Principle

etienne.peters@bet-elcollege.org

Tiaan Steynberg
Academic Advisor

tiaan.steynberg@bet-elcollege.org

Eben Black
Site Admin

eben.black@bet-elcollege.org

Paul Du Plessis
Finances

paul.duplessis@bet-elcollege.org